Välkommen att fira gudstjänst på 1:a advent tillsammans med oss. Erik Alnemo predikar, vi firar nattvard tillsammans, Söndagsklubben möts och efter gudstjänsten är det servering i Parkgården för alla.