Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Julia Alnemo predikar. Söndagsklubben möts. Efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkfika i Parkgården.