Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Tomas Andersson.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Göran Janzon samt sång av Christina Olofsson

Från och med denna söndag inbjuder vi till gudstjänst i kyrkan men fortsätter att sända online. 

https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Insamling till verksamhetskassan

Välkommen!