Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Bernt Eriksson..

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt sång av Inger Eriksson.

Insamlingen går till Byggfonden.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.