Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Erik Alnemo predikar. Vi firar nattvard tillsammans. Efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkfika i Parkgården.