Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Kjell-Axel Johansson predikar. Söndagsklubben möts, och vi gör en insamling till byggfonden. Efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkfika i Parkgården.