Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Birgitta Bonerfält.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt sång av Isak Ronestjärna.

Insamling till Byggfonden.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.
Välkommen!