Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Anders Berg.
Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt sång av Jennie och Kalle Kihlstrand.
Insamling till byggfond.
Efter Gudstjänsten serveras det Kyrkkaffe i Parkgården.
Välkommen!