Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Kristin Johansson

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bernt Axelsson.

Insamlingen går till byggfonden.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.