Mats D predikar

Tomas Andersson leder

Görel Eriksson och Inger Eriksson sjunger

Servering