Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Erik Alnemo predikar. I gudstjänsten kommer vi fira nattvard tillsammans, vi gör en insamling till verksamhetskassan och efter gudstjänsten är det kyrkfika i Parkgården.