Samuel Sehlin predikar

Kjell Bonerfält leder

Ingrid och Samuel Sehlin sjunger

Kyrkkaffe