Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Sven Söderlund.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten, samt sång av Christina Olofsson.

Efter gudstjänsten är det servering och församlingsmöte.