Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Elaine Hagelberg.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt lyssna på sång av Inger Eriksson.

Servering i Parkgården efter gudstjänsten.
Välkommen!