Gudstjänst med fokus på mission.

Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Kjell Bonerfält.

Idag får vi besök av Ulla och Peder Eriksson

 

Servering i Parkgården efter gudstjänsten..

Välkommen!