Denna gudstjänst sänds live på Baptistkyrkans Facebook sida.