Mats D predikar

Albin Stageklint leder

Elin o Mattias Nordin sjunger och leder lovsång

Insamling till Byggfond

Kyrkkaffe.