Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Elaine Hagelberg.
Vi kommer att få lyssna till predikan av Bert Ingelsten med bibeltext från Mark 5:21-34 och temat ”Jesus läker såren tiden inte läker” samt sång av Kjell & Lasse med band.
Insamling till Byggfond
Efter Gudstjänsten serveras det Kyrkkaffe i Parkgården.