Efter gudstjänstens kyrkfika är det församlingsmöte för församlingens medlemmar.