Välkommen till att fira gudstjänst i Svenska kyrkan kl 11.00