Ekumenisk gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan och Stora Mellösa kyrka

Välkommen till att fira en gudstjänst som leds av Folke Carlsson.

Vi får lyssna till predikan av Bernt Axelsson samt sång av Inger Eriksson.

Online sändningen. https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Välkommen!