Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Birgit Stageklint,

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt sång av Görel Eriksson.

Efter gudstjänsten är det servering.