Vi träffas och ber tillsammans med övriga församlingar i Östernärke.

Denna gång i Stallet, Betelkyrkan, Asker.