Välkommen till att fira Cafégudstjänst som leds av Bert Ingelsten.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Britt-Marie och Donald Johannesson, samt sång av Elin och Mattias Nordin.
Välkommen!