Brödförsäljning utanför ICA Nära, Stora Mellösa, till förmån för Ge för Livet.