Vi samlas utanför kyrkan och ber för hjälpsändningen som ska avgå till Lettland.