Välkommen till att fira Adventsgudstjänst som leds av Elaine Hagelberg.

Vi kommer att få lyssna till predikan av Bert Ingelsten med tema ’Himlen har landat’ (Joh 18:33-37) och sång av Josef Tingbratt, Jennie och Kalle Kihlstrand.

Efter gudstjänsten servering i Parkgården.

Insamling till Byggfonden.

Online sändningen. https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Välkommen!