Från den 9 augusti inbjuder vi igen till att fira gudstjänst i Baptistkyrkan. Samtidigt kommer gudstjänsterna att sändas online tills vidare. I samband med detta uppmanar vi alla att följa myndigheternas beslut och rekommendationer. Att fira gudstjänst i trygghetsläge innebär

  • Ingen handhälsning

  • Inget kyrkkaffe serveras

  • Max 50 deltagare

  • Vi sitter med mellanrum enligt anvisningar


Länk till vår Facebook sida finns här https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/